Välkommen till Svenska Timac!

Svenska Timac är ett nytänkande företag i Sverige, där våra innovativa och unika produkter, ämnar att driva jordbruket mot bättre lönsamhet och för en mer hållbar odling. >>


 

Svenska Timac

Box 673

531 16 Lidköping

Telefon 0510 828 00

Fax 0510-828 44